Föreningsfakta Sunnerbo BK

Namn:

Sunnerbo Bowlingklubb
Adress: c/o Sven-Arne Danielsson,  Sotaregränd 4 Dörarp,    341 55 Vittaryd
Internet: www.sunnerbobk.se
E-post: sadcat175@gmail.com
Organisationsnr: 829001-0217
Plusgiro: 86 24 28-0
   
Medlemsantal: 41
Föreningen bildad: 1971-04-07
   
A-laget spelar i: Div. 2 Östra Götaland
F-laget spelar i: Div. 3 Östra Götaland